CONSELLS PER EVITAR TRENCAMENTS AL PARABRISA

21/02/2019

Ens protegeixen, ens aïllen, aporten aerodinàmica al vehicle i són un element de seguretat més important que no sembla. El manteniment adequat dels vidres del cotxe és molt més que una qüestió estètica: ens ajudarà a conduir amb més confort i seguretat, i evitarà alguns dels riscos de trencament i les seves conseqüències.

Dos apunts per a comprendre la importància dels vidres en la seguretat passiva i activa: la rigidesa del parabrisa contribueix a distribuir les forces entre els elements estructurals de la carrosseria i fa la funció de suport al coixí de seguretat de l’acompanyant en els casos de topmount (quan la tapa del coixí s’ubica a la part superior del tauler). Altrament dit, podria passar que un parabrisa mal instal·lat o reparat impedís que s’activés el coixí de seguretat en cas de col·lisió.

Per a un bon manteniment dels vidres –especialment, del parabrisa– n’hi ha prou d’aplicar una mica de sentit comú i segur uns hàbits lògics en casos de condicions extremes:

  1. Mantingues la distància de seguretat. Un 80% dels trencaments dels vidres es deu a impactes de graveta projectada cap al parabrisa. Una bona manera d’evitar-ho és mantenir la distància de seguretat amb el vehicle de davant a la carretera.

  2. Vés al taller immediatament en detectar qualsevol trencament. Una reacció ràpida evita que un trencament petit es faci més gran o s’esquerdi, la qual cosa suposa la diferència entre una reparació i una substitució del parabrisa.

  3. No facis servir aigua calenta per a descongelar un parabrisa gelat. L’aigua calenta augmenta les possibilitats que el parabrisa s’esquerdi, especialment si ja té algun micro trencament. En comptes d’aigua, es recomana activar la calefacció i el sistema de desentelat, o fer servir productes descongelants.

  4. Desentela el parabrisa amb aire condicionat. L’aire fred és més sec i, quan arriba al vidre, s’escalfa i augmenta la capacitat de desentelar.

  5. Evita salts tèrmics entre l’interior i l’exterior. En situacions de temperatures extremes, cal intentar que l’interior i exterior mantinguin una temperatura semblant. Evitarem així riscos d’esquerdament pel contrast de temperatura.

  6. Renova l’eixugaparabrises cada 6 o 12 mesos. Així evitem ratllar el vidre i disminuïm el risc d’accident per mala visibilitat. Si és possible, l’ideal és canviar els eixugaparabrises just abans de l’època de pluges.


Font: RACC