QUINES MULTES ET PODEN POSAR SI TENS EL PARABRISA EN MAL ESTAT?

27/09/2019

Les llunes de l'automòbil són un element clau per la seguretat, i per aquest motiu, tenir-les en mal estat pot suposar una sanció de fins a 200 Euros.

El parabrisa és un element concebut per proporcionar la màxima visibilitat al conductor, i, en els últims anys, a més, s'ha començat a utilitzar per allotjar els sensors dels sistemes d'assitència a la conducció, que solen estar ubicats a la part superior entral del mateix darrera el retrovisor interior.

Tal com indica Carglass, una lluna trencada parcialment o bruta entorpeix la visió de conductor i els sistemes d'assistència, augmentant així les probabilitats de patir un accident. Com especifica el Reglament General de Circulació, "la superfície de vidre del vehicle haurà de permetre, en tot cas, la visibilitat diàfana del conductor sobre tota la via per la qual circuli" i també que "el conductor d'un vehicle està obligat a mantenir el camp necessari de visió ".

200 euros de multa

Dit d'una altra manera, no tenir en bon estat el parabrisa pot ser objecte de sanció de 200 euros, sense pèrdua de punts. A més, com indica l'article 84 de la Llei sobre seguretat viària, els agents de trànsit podran immobilitzar el vehicle si aquest presenta "deficiències que constitueixin un risc especialment greu per a la seguretat viària", entre els que podrien trobar-se els següents supòsits:

• Circular amb el parabrisa o la resta dels vidres amb danys o trencaments que dificultin una correcta visibilitat.
• Circular amb el parabrisa o la resta dels vidres amb una capa de brutícia o de gel que dificulti una correcta visibilitat.
• Circular amb el parabrisa o la resta dels vidres amb làmines, adhesius, cortinetes o altres elements no autoritzats que dificultin una correcta visibilitat. L'adhesiu de la ITV ha d'anar a l'angle superior dret del parabrisa i la del distintiu ambiental de la DGT, a la cantonada inferior dreta; en tots dos casos per la seva cara interior.
• Circular amb un suport per telèfon mòbil adherit al parabrisa en una zona que dificulti una correcta visibilitat.

Així mateix, 1 tintat incorrecte també pot ser motiu de sanció, amb la consegüent multa de 200 euros:

• Utilitzar làmines adhesives o cortinetes sense portar dos miralls retrovisors exteriors.
• Utilitzar vidres tintats o acolorits no homologats.
• Utilitzar vidres tintats o acolorits a les finestretes davanteres (amb excepció de persones que pateixen lupus o una altra malaltia especialment sensible als raigs del sol, així com vehicles oficials o d'usuaris protegits).

També ens poden multar amb 80 euros, sense retirada de punts, per portar les escombretes dels eixugaparabrises gastades. Si s'estan produint precipitacions intenses i els eixugaparabrises no funcionen, o el seu funcionament és molt deficient, els agents de trànsit podran arribar a immobilitzar el vehicle per aquest motiuFont: Autofacil