NETEJA I DESINFECCIÓ AMB VAPOR SEC I OZÓ

Eliminació d'olors, bacteris i virus

04/05/2020

Aspiració:

Catifes, moquetes, seients i maleter

 

Neteja amb vapor sec:

A les tapisseries dels vehicles sempre queden restes de diferents productes, líquids i olors, això provoca que tot i que a simple vista sigui quasi bé inapreciable, es converteixi en un camp de cultiu de fongs, virus.

Amb la neteja amb vapor sec a 170º aconseguim la desinfecció total del vehicle sense ús de líquids abrasius i de manera sostenible ja que s'utilitzen menys de 3 litres d'aigua en la neteja d'un vehicle.

 

Canó d'ozó:

L'ozó és un gas oxidant que té una gran capacitat de desinfecció; amb la ozonització fem re circular l'aire del vehicle a través del sistema de l'aire condicionat per restituir l'olor i assegurar-nos la desinfecció i eliminació de bacteris, fongs, virus....així com les olors d'origen orgànic i inorgànic.

Aquest tractament no deixa cap residu ja que al tractar-se d'un gas, es descompon en CO2 de forma natural.