Avís Legal

El domini i el lloc web comarbi.com pertanyen a COMARBI CLASSIC SL (en endavant COMARBI), amb CIF B55145403, domicili fiscal al Camí de Fornells, 20 –  Polígon Industrial Les Ferreries, 17459 – Campllong, telèfon 972 46 44 27 i correu electrònic info@comarbi.com.
Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 3062, llibre 0, foli 85, full GI-59229, inscripció 1.

 

1. OBJECTE

Tota persona que accedeixi en aquesta web es considera usuari (en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

COMARBI facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web..

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis del lloc web. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Tot i que COMARBI actua amb el màxim de diligencia possible, es pot donar el cas que en qualsevol moment existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. També es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari ho consulti al lloc web.

COMARBI no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

COMARBI es reserva el dret a modificar unilateralment, sin preavís i en qualsevol moment, la presentació, configuració i continguts del lloc web.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc web, incloent la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques i qualsevol altres signes distintius pertanyen a COMARBI o a tercers que n’autoritzin el seu ús.

COMARBI presenta aquests continguts per informar sobre els seus serveis. COMARBI autoritza l’ús dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web, caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (http://www.comarbi.com/).

COMARBI es reserva el dret a iniciar les acciones legals oportunes en defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

COMARBI no autoritza la presentació dels continguts del lloc web en una finestra aliena a http://www.comarbi.com/ (framing)..

 

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola. L’usuari, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual realitza el seu accés, es compromet a complir i respectar les condicions establertes en el present avís legal, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.